všechny
  • všechny

Rekonstrukce ulice Na Padesátém, Praha 10

Správa a aktualizace Generelu zásobování vodou hl. m. Prahy

Výstavba OK, ul. Kamýcká, Praha 6

Obnova vodovodních řadů a rekonstrukce kanalizace, ul. Myslíkova a okolí, Praha 1 a 2

Rekonstrukce VDJ Havlín

Rekonstrukce kanalizace, ul. Michelská, Praha 4

Obnova vodovodního řadu a rekonstrukce kanalizace, ul. Kodaňská, Praha 10

Obnova vodovodního řadu, ul. V. P. Čkalova, Praha 6

Generel zásobování vodou hl. m. Prahy, detailní fáze pro území Horní Počernice, Satalice, Kbely, Vinoř a Letňany

PČOV Uhříněves – Dubeč – dostavba objektů

ÚČOV Praha – sanace stávajících objektů, lapáky písku

Generel odvodnění hl. m. Prahy, II. detailní fáze – východní část Prahy – Povodí PČOV (Klánovice, Újezd n. L. a část Horních Počernic)

Rekonstrukce kanalizace, ul. Londýnská, Praha 2

Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0011 – ostatní toky, část 11 – Přední Kopanina

Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodního řadu, ul. Na Zlíchově, Praha 5

Obnova vodovodních řadů, ul. Nad Koulkou, Praha 5

Generel Libušského potoka

Protipovodňová opatření Braník, jižní spojka