všechny
  • všechny
  • Vodárenská infrastruktura
  • Kanalizační infrastruktura
default

Rekonstrukce stávající vodní linky ÚČOV

_DSC0595

Úpravna vody Jince

4 - Technologie pískové filtrace

Rekonstrukce ÚV Velcí

20210608_085940

Obnova vodovodního řadu a kanalizace, ul. Kladenská, Praha 6

IMG_2189

ÚV Káraný, rekonstrukce svodného řadu DN1200

DSCN0064

Rekonstrukce kanalizace ul. Patočkova, Praha 6

Sutka

Plavecký areál Šutka

Optimalizace-a-doplnění-systému-zásobování-vodou-a-odkanalizování-obce-Jince_1-926x1024

Úpravna vody Jince

Aktualizace-a-správa-Generelu-zásobování-vodou-Hlavního-města-Prahy_2-1024x810

Aktualizace a správa Generelu zásobování vodou Hlavního města Prahy

Rozšíření-ČOV-Přední-Kopanina_1-1024x403

Rozšíření ČOV Přední Kopanina

Generel-otevřené-části-Motolského-potoka_3-1024x413

Generel otevřené části Motolského potoka a jeho přítoků

ÚV-Želivka_1-1024x542

ÚV Želivka, rekonstrukce čerpací stanice surové vody

Obnova-vodovodního-řadu-DN1100-Kyjský-uzel_1

Obnova vodovodního řadu DN1100, Kyjský uzel – Káraný, I. etapa – shybka pod Labem, vč. ukotvení na pravém břehu Labe

001

Obytný soubor Tvrz a Centrum (vodohospodářská část)

Zkapacitnění-čsov-070ul.-Roztocká-praha-6_3-1024x618

Zkapacitnění ČSOV (070), ul. Roztocká, Praha 6

gravitační-stoka-z-Cholupic-do-A2_1-1024x717

Stavba č.0057 Prodloužení stoky A2, etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z Cholupic do A2

Obnova-vodovodního-řadu-DN1200-VDJ-Chodová_2

Obnova vodovodního řadu DN1200, VDJ Chodová – Kyjský uzel, etapa A

Oprava-kanalizace-v-ulici-Plzeňská_2-1024x350

Oprava kanalizace DN 700/1250 v ulici Plzeňská