• Jedná se o opravu stávající kanalizace řešenou náhradou stávajícího žlábku stoky za nový čedičový a injektáže bezprostředního okolí stoky prováděné zevnitř stoky. Součástí stavebních prací bude i výměna stávajících poklopů vstupních šachet vč. kónusů.
  • Kanalizace slouží k odvádění odpadních vod směrem na ÚČOV. Jedná se o opravu stávající kanalizace řešenou zevnitř stoky a výměnu poklopů řešenou ve výkopu. Z tohoto pohledu jde o stavbu trvalou.