O nás

Společnost D plus byla založena 1. května 1990 jako jedna z prvních soukromých projektových a inženýrských společností. Začínala se dvěma pracovníky a dnes zaměstnává více než sto projektantů a pracovníků inženýringu. Využívá také služby externích spolupracovníků a subdodavatelů.

V roce 1994 zahájila svoji činnost regionální kancelář v Plzni a v roce 2015 v Kladně. Také právní subjektivita společnosti se měnila v čase od podnikající fyzické osoby, společnost s ručením omezeným po dnešní formu akciové společnosti založené v roce 2003.

Od roku 1997 má společnost sídlo v Karlíně v centru Prahy. Náročnou rekonstrukcí vlastní nemovitosti byla vytvořena moderní projekční kancelář s plně vybaveným technickým zázemím.

Za dobu své existence společnost zpracovala více než 8 000 projektů, z nichž některé získaly veřejná ocenění.


Základní a fakturační údaje

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Sokolovská 45A/16
186 00 Praha 8

IČO: 26760312
DIČ: CZ26760312

Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8111
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 1 č. ú.: 581094323/0300

E-mail pro fakturaci: ucto(zavináč)d-plus.cz
ID datové schránky: 
96qdr2w

Pro kontakty na jednotlivé kanceláře a vedoucí pracovníky klikněte ZDE


Politika integrovaného systému řízení

Firma D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., zastoupená Ing. Miroslavem Doušou, vyhlašuje od 2. 1. 2015 politiku integrovaného systému řízení v souladu se systémem řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009, systémem enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18001:2007.

Zavazujeme se důsledně a trvale plnit právní a jiné požadavky vztahující se k činnostem společnosti a provádět hodnocení souladu s právními předpisy. Předcházet znečišťování životního prostředí a minimalizovat enviromentální rizika a jejich dopady na životní prostředí. Uplatňovat bezpečné pracovní postupy a obzvláště se zaměřit na zdraví zaměstnanců. Eliminovat rizika úplně, nebo je snižovat na rizika přijatelná. Stanovovat preventivní opatření k eliminaci a zamezení nehod (incidentů), nežádoucích situací a neshod ve všech oblastech. Provádět nápravná opatření. Provádět monitoring a vyhodnocování. Docílit co nejvyšší kvality všech předávaných zakázek, plnění požadavků a očekávání zákazníků. Zajistit tím konkurenceschopnost a dobré jméno organizace.

Politika jakosti je zaměřena na:

 • zlepšování vztahu k zákazníkům
 • kvalitní přípravu a kontrolu vstupů a výstupů při projektové činnosti
 • zlepšování vztahu k dodavatelům
 • zlepšování vztahu k zaměstnancům
 • udržování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců
 • monitoring a vyhodnocování
 • zdokonalování systému jakosti

Systém enviromentálního managementu(EMS) je zaměřen na :

 • neustálé zlepšování EMS
 • vytváření podmínek pro fungování EMS
 • vzdělávání a výcvik zaměstnanců vedoucí k zlepšování a ochraně životního prostředí
 • monitoring a vyhodnocování
 • zapojení dodavatelů do systému EMS

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví je zaměřen na:

 • neustálé snižování rizikovosti práce vyhledáváním a vyhodnocováním rizik a jejich dopadů
 • zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí
 • vzdělávání a výcvik zaměstnanců k ochraně zdraví,  bezpečnosti práce a požární ochraně
 • zahrnutí  dodavatelů,odběratelů a návštěv do systému BOZP
 • eliminaci a zamezování vzniku incidentů, skoro nehod a nežádoucích situací
 • neustálé zlepšování pracovních podmínek, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
 • monitoring a vyhodnocování, hodnocení souladu

Pro dosažení politiky řízení jsou stanoveny konkrétní Cíle.

Certifikace