Služby

Vodohospodářské projekty

Vodohospodářské projekty

Vodovody, čerpací stanice, úpravny vod, generely zásobování vodou. Kanalizace, čerpací stanice splaškových vod, generely odvodnění. Čistírny odpadních vod včetně průmyslových.

Dopravní projekty

Dopravní projekty

Komunikace, cyklostezky, malé mosty, kompletní infrastrukturní vybavenost obcí.

Projekty pro energetiku

Projekty pro energetiku

Rozvodny vysokého napětí, transformovny.

Projekty pro pozemní stavby

Projekty pro pozemní stavby

Bytová výstavba, administrativní objekty, obchodní centra, školy a školky, stavby pro zdravotnictví, projektování a realizace interierů, výrobní objekty, sanace panelových domů, speciální stavby.

Architektura a urbanismus

Architektura a urbanismus

Architektonické studie a návrhy, územní plány, urbanistické studie, studie využití území, program obnovy venkova.

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost

Zajišťování územních rozhodnutí a stavebních povolení , zpracování dokumentů potřebných pro stavební řízení, výkon technického dozoru investora a správce stavby.

Poradenská činnost

Poradenská činnost

Projektové studie, studie návratnosti, finanční poradenství, poradenství při přípravě a realizaci staveb.