Objednatel: Hlavní město Praha

Projekční fáze: 2017-2022

Předpokládaná doba výstavby: 2024-2027

Projekt zpracovává rekonstrukci a modernizaci Stávající vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod v Praze tak, aby na odtoku byly splněny kvalitativní podmínky národní a evropské legislativy. Jedná se o 3. etapu celkové přestavby a rozšíření ÚČOV, navazující na výstavbu Nové vodní linky, která během rekonstrukce zajistí čištění odpadních vod z většiny hlavního města. Následující etapou bude Modernizace kalového hospodářství.

Návrh vychází z principu zachování maximálního množství stávajících objektů s cílem minimalizace investičních nákladů. Strojní vybavení bude ve velké míře nahrazeno novými, modernějšími technologiemi. Funkční celek hrubého předčištění bude nově tvořen objekty s dezodorizací, aby se v maximální možné míře zabránilo úniku zápachu z odpadní vody do okolí.