Objednatel: Středočeské vodárny, a.s.

Rok realizace: 2019

Popis projektu:

Věž vodojemu z roku 1933 byla přeměněna na víceúčelové centrum s vyhlídkovou věží a řídicím střediskem. Stavba plní dvě hlavní funkce. První je hi-tech dispečink pro infrastrukturu, která zásobuje vodou přes 290 tisíc lidí okresů Kladno, Mělník, Praha-východ, Praha-západ a Rakovník. Kromě běžného ovládání této infrastruktury je dispečink dimenzováni na zvládání krizových situací, například déletrvajícího sucha nebo povodní. Druhou důležitou úlohou je ochrana vodárenské infrastruktury před kybernetickými útoky zvenčí – část věže slouží jako centrum kybernetické bezpečnosti pro všechny vodárenské společnosti koncernu Veolia.

Pro návštěvníky jsou ve věži k dispozici dvě moderní expozice nacházející se v nově vloženém vertikálním jádru věže. První expozice je věnována příběhu vody a druhá nabídne návštěvníkům nahlédnutí do života ve vodě a kolem vody.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti: zhotovení všech stupňů projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

  • Ocenění Vodohospodářská stavba roku 2019 a Stavba roku 2020.
  • Rekonstrukce a adaptace objektu pro účely řízení vodohospodářské infrastruktury – zřízení datového centra provozovatele.