Objednatel: Vestec Health, s.r.o.

Rok realizace: 2022-2023

Stručný popis projektu: 

Dokumentace řeší novostavbu léčebny dlouhodobě nemocných. Stavební záměr podle projektové dokumentace „Domov se zvláštním režimem Vestec“ Ing.arch. Roberta Wilda byl schválen ve společném stavebním a územním řízení rozhodnutím č.j. MěÚJ/04244/2020/HaJ, spis. zn. SÚ/ 17151/2018/Duk ze dne 8.4.2020, které vydal stavební úřad Městského úřadu Jesenice, okr. Praha –západ. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 27.05.2020.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti

Projektová činnost části ZSPD, DPS. Inženýrská činnost na projednání ZSPD.