Objednatel: Městská část Praha Zličín

Rok realizace: 2022 (Objemová studie)

Stručný popis projektu

Účelem zadání bylo ověřit vhodnost pozemků v katastrálním území Sobín pro umístění osmnáctitřídní základní školy.

Výsledkem studie jsou dvě hmotové varianty školní budovy s uspořádáním školního pozemku, které respektují stávající hmotovou strukturu obce. Hlavní vstup do školy je navržen z ulice Ke Břvům v blízkosti nově navrhované autobusové zastávky.

V první variantě bylo hmotové řešení pojato jako čtyři archetypální „stodoly“ se šikmými střechami propojené společnou halou. Objemy „stodol“ jsou průčelími umístěny kolmo k ulici Ke Břvům a obsahují zejména třídy a kabinety. Hala mezi objemy je vysoká přes dvě podlaží a má plochou vegetační střechu. Nachází se v ní funkční celky s většími prostorovými nároky.

V druhé variantě je hmota rozdělena na tři objemy se sedlovou střechou, které jsou vějířovitě rozmístěné s průčelím obráceným do ulice Ke Břvům. Tyto objemy jsou propojeny obloukovou halou obsahující hlavní vstup do budovy, vertikální komunikace a přestávkové plochy.

Ve venkovním prostoru je navržen atletický ovál s hřišti pro venkovní sportovní aktivity.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti:

Objemová studie