Objednatel: Městys Jince

Rok realizace: 2020-2022

Stručný popis projektu:

  • Rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody Jince-Velcí (v rámci rekonstrukce došlo k přestavbě původního objektu úpravny, dostavbě nových objektů a k modernizaci technologie úpravny).
  • Vybudování vodovodní sítě v ORP Jince – I. etapa (Městys Jince, Rejkovice, Běřín).
  • Vybudování kanalizační sítě v ORP Jince – I. etapa (Městys Jince, Rejkovice, Běřín)

Projektové, inženýrské a jiné činnosti:

Zhotovení všech stupňů projektové dokumentace, inženýring, výkon technického a autorského dozoru.