• Předmětem projektové dokumentace je obnova původního vodovodního řadu pode dnem Labe a v areálu ÚV Káraný.
  • Součástí stavby je také kompletní rekonstrukce armaturní komory, včetně eliminace rázových jevů.
  • Původní vodovodní řad bude nahrazen novým litinovým potrubím v dimenzi 2x DN1100. Obnova bude provedena v původní trase.
  • V současné době probíhá hledání co nejoptimálnější technologie, která by byla po technické stránce nejefektivnější pro rekonstrukci shybek.