• Předmětem projektu je rekonstrukce čerpací stanice surové vody na úpravně vody Želivka.
  • ČSSV je tvořena dvěma stavbami postupně uváděnými do provozu – ČSSV 1 – 1972, ČSSV 2 v roce 1986.
  • Požadavek na rekonstrukci vychází především z požadavku na modernizaci technologického zařízení a z požadavku na změnu napájení čerpadel – přechod ze stejnosměrného na střídavý proud s regulací výkonu frekvenčními měniči.