Objednatel: EURO DEVELOPMENT GROUP

Rok realizace: projekt 2016, realizace 2019-2020

Popis projektu:

    • Retenční železobetonová stoka DN 2400 sloužící k zachycení a zpomalení odtoku srážkových vod z území. Stoka je finálně napojena do recipientu Rokytka.
    • Kompletní řešení inženýrských sítí pro zastavované území.
    • Stavba nebude zatím předána PVS a zůstává v provozování investora, následně MČ Královice.