Objednatel: Městská knihovna v Praze a Městská část Praha 10

Rok realizace: 2018

Popis projektu:

  • Realizace nové pobočky s novým konceptem pobytové knihovny v nevyužitých prostorách městského bytového domu se službami pro veřejnost.
  • Cílem bylo zachování pocitu velkého otevřeného sdíleného prostoru současně s jasným logickým dělením věkových skupin a žánrů literatury. Dále vytvoření prostoru pro relaxaci, hru dětí samostatné i skupinové studium.
  • Výrazný centrální prvek korun stromů.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti: zhotovení všech stupňů projektové dokumentace, architektonická studie, DSP, DPS, projekt interiéru.