• Účelem navrhované stavby je rozšíření stávající ČOV na výhledovou kapacitu 1850EO, odpovídající plánovanému počtu obyvatel obce Přední Kopanina.
  • Předmětem navrhované intenzifikace je výstavba nové čistírenské linky na výhledovou kapacitu. Nově vybudováno bude rovněž chemické hospodářství pro srážení fosforu. Součástí této stavby jsou i nové trubní a kabelové rozvody, úprava manipulačních ploch, příslušné vybavení strojně technologickým zařízením, nový systém ASŘ a MaR, přenos dat apod.