• Jedná se o dlouhodobý projekt, na jehož základě jsou navrhovány a posuzovány jednotlivé části i celky vodohospodářské infrastruktury Hlavního města Prahy.
  • Zhotovitel je zároveň hydraulickým správcem matematických modelů zásobování Prahy pitnou vodou.
  • V rámci tohoto projektu jsou navržena příslušná opatření pro zajištění trvalého udržení a rozvoje zásobních pásem předmětné oblasti.
  • Výstupy z tohoto projektu slouží jako hlavní podklad pro střednědobý investiční plán investora.