• Optimalizace a doplnění systému zásobování vodou a odkanalizování obce Jince (ultrafiltrace; 5.000 EO, IN 20 mil. Kč).
  • Rekonstrukcí ÚV je řešeno zabezpečení normové kvality pitné vody a zvýšení množství dodávané pitné vody do spotřebiště.