Objednatel: Palác Fenix a.s.

Rok realizace: 2021 – studie

Stručný popis projektu:

  • Projekt upravuje stávající vjezd do garáží a kultivuje reklamní plochy. Z průjezdu je vyčleněn samostatný prostor na domovní odpad.
  • Garáže jsou koncipovány s parkovací službou, bylo zde vytvořeno předávací místo automobilů
  • V návaznosti na vjezd je nově zřízena malá kavárna pro veřejnost ale hlavně jako čekací místo pro klienty garáží.
  • Kavárna s barem a několika místy k sezení ve výkladci a dále v samostatném salonku.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti: Studie, DPS, autorský dozor