Na základě studie byla navržena stoka A2, která gravitačně odvádí splaškové vody jak z Cholupic tak z Cholupického vrchu včetně chatové osady, přepojuje lokalitu “Na Beránku” a dále odvádí splašky až do ulice Československého exilu, kde je zaústěna do stávající stoky DN 300. Z velké části se jedná o ražené stavební dílo.