V první etapě se jedná o novostavbu čerpací stanice – samostatně stojící objekt vedle stávající ČS. Ve druhé etapě se jedná o částečnou demolici nadzemní části ČS a o úpravy zbylé části, propojovací potrubí mezi novou a starou ČS, zpevněné plochy, oplocení. Stávající účel užívání stavby zůstane zachován.