V rámci této akce byla provedena výměna keramických žlábků, které byly nahrazeny žlaby čedičovými.

Dále byly provedeny zednické opravy porušené konstrukce stoky a revizních šachet.

Součástí byla rovněž sanace rozvolněného prostředí za ostěním stoky, která byla prováděna zevnitř stoky injektážemi.

Náklady: 56 mil. Kč