Projekty a reference - Architektura a urbanismus

Letiště Praha (restaurace Praha, terasa restaurace, zaměstnanecká jídelna, relax zóna)

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Rok realizace: 2018 – 2020

Popis projektu: 

  • Jedná se o změnu již dokončené stavby v rámci stávající budovy Letiště Praha.
  • Etapa 1 – Restaurace Praha/Runway. Nově jsou řešeny přístupové prostory, chodby a vlastní prostor restaurace. Součástí etapy je i výměna 4 ks výtahů.
  • Etapa 2 – Terasa u restaurace Praha/Runway. Navazuje na redesign restaurace Praha. Terasa slouží mimo jiné jako prostor výhledu na vzletovou dráhu a letadla. Jsou zde výstavní, edukační či interaktivní prvky inspirované pražským letištěm.
  • Etapa 3 – Zaměstnanecká jídelna. Stavební úpravy souvisí s výměnou kuchyňských technologií a potřebou osvěžení interiéru.
  • Etapa 4 – Relax zóna. Relax zóna vznikla na místě bývalého salónku Globe u restaurace Praha. V prostoru je nově mobilní, přestavitelné sezení, které je možné rozdělit posuvnou příčkou na dvě části.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti: zhotovení projektové dokumentace stupňů DSP, DPS, ZSPD + autorský dozor na stavbě.

Pobočka Městské knihovny v Praze, Praha 10 Malešice

Objednatel: Městská knihovna v Praze a Městská část Praha 10

Rok realizace: 2018

Popis projektu:

  • Realizace nové pobočky s novým konceptem pobytové knihovny v nevyužitých prostorách městského bytového domu se službami pro veřejnost.
  • Cílem bylo zachování pocitu velkého otevřeného sdíleného prostoru současně s jasným logickým dělením věkových skupin a žánrů literatury. Dále vytvoření prostoru pro relaxaci, hru dětí samostatné i skupinové studium.
  • Výrazný centrální prvek korun stromů.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti: zhotovení všech stupňů projektové dokumentace, architektonická studie, DSP, DPS, projekt interiéru.

Kongresové centrum Praha

projekt interiéru

 

Rekonstrukce bytového domu Na Slupi, Praha

studie

 

Rekonstrukce a novostavby bytového komplexu v Plzni

studie

Administrativa a kultura

Hudební divadlo Karlín – oplocení

Projekt: jednostupňový projekt rekonstrukce, 2013, realizováno

Keystone, Praha 8 – interiér

Projekt: studie rekonstrukce interiéru, 2012, realizováno

Pražské služby, a.s. – fasáda, Praha 4

Projekt: studie rekonstrukce, 2008, realizováno

Divadlo Spejbla a Hurvínka, Praha 6

Projekt: studie interiéru, 2008; projekt interiéru, 2009, realizováno

Knihovna Vinohrady

Projekt: studie rekonstrukce interiéru, 2007, realizováno

Dostavba budovy PVK a.s., Praha – Vinohrady

Projekt: studie dostavby, 2005, realizováno

Kulturní centrum Špejchar, Praha – Dubeč

Projekt: studie rekonstrukce, 2005; realizováno; nemovitá kulturní památka, nominace na Stavba roku 2006

Galerie Ve Smečkách, Praha 1

Projekt: studie rekonstrukce, 2004; realizováno; objekt v Pražské památkové rezervaci

Pražská plynárenská a.s., Praha 1

Projekt: studie interiéru, 2000; realizováno; nemovitá kulturní památka (Desfourský palác)

Výstava „Až kometa šlehne nás“, Výstavní síň Mánes, Praha 1

Projekt: 2003; realizováno

Rekonstrukce objektu Bio Vzlet, Praha 10

Projekt: studie rekonstrukce , 2014

Kinokavárna Na Perštýně, Praha 1

Projekt: studie rekonstrukce, objekt v Pražské památkové rezervaci , 2014

Radnice ÚMČ Praha 10

Projekt: studie rekonstrukce a novostavby objektu v památkové zóně, 2013

Komunitní centrum u Vršovického nádraží, Praha 10

Projekt: studie rekonstrukce , 2013

Restaurace a kongresové centrum, Břeclav

Projekt: studie rekonstrukce, 2009

Restaurace na vodě, Praha 1

Projekt: studie novostavby v Pražské památkové rezervaci, 2007

Rekonstrukce Strahovské knihovny

Projekt: studie rekonstrukce národní kulturní památky, 2007

Vzdělávání a zdravotnictví

Základní škola Běchovice, Praha – Běchovice

Projekt: studie rekonstrukce, 2014; realizováno

Jesle Na Hřebenkách, Praha 5

Projekt: studie rekonstrukce, 2014; městská památková zóna; realizováno

Rozšíření MŠ Magnitogorská, Praha 10

Projekt: studie, 2014; realizováno

Dům s pečovatelskou službou, Praha – Zbraslav

Projekt: studie a projekt interiéru, 2004; realizováno

ÚPMD Praha, Rekonstrukce pavilonu E a přístavba pavilonu F

Projekt: studie a projekt interiéru, 2004; realizováno

Základní škola Zličín, Praha – Zličín

Projekt: studie rekonstrukce, 2015

Základní škola Jahodnice

Projekt: studie novostavby, 2015

Studie půdní vestavby, škola Pernerova, Praha 8

Projekt: studie rekonstrukce, 2015, objekt v památkové zóně

ZŠ V Olšinách, V Olšinách č.p. 200, Praha 10

Projekt: studie rekonstrukce, 2014, nemovitá kulturní památka

Jesle Jakutská, Praha 10

Projekt: studie rekonstrukce, 2014

ZŠ a MŠ Na Kocínce, Praha 6

Projekt: studie novostavby, 2014

Mateřské školy Praha 6

Projekt: vizualizace, 2014

Mateřská škola Žabovřeská, Praha – Zbraslav

Projekt: vizualizace, 2014

Bydlení

Interiér bytu Praha – Vinohrady

Projekt: studie rekonstrukce, 2010; realizováno; objekt v městské památkové zóně

Rodinný dům Olešovice

Projekt: studie, 2008; realizováno

Interiér bytu Osadní, Praha 7

Projekt: studie, 2008; realizováno

Interiér bytu Prosek, Praha 9

Projekt: studie, 2006; realizováno

Rodinný dům Brodek u Prostěhova

Projekt: studie interiéru, 2000; studie zahrady, 2001; realizováno

Bytový dům Hradčanská, Praha 6

Projekt: studie rekonstrukce, 2012, 2014, objekt v památkové zóně

Novostavba bytového domu v ul. Ruzyňská, Praha 6

Projekt: studie novostavby, 2011

Vila Santoška, Praha 5

Projekt: studie rekonstrukce, 2009; objekt v památkové zóně

Zástavba Zličín, Praha 5

Projekt: studie novostavby, 2006

Obchod, služby, sport a ostatní

Interiér obchodu, Praha

Projekt: studie rekonstrukce interiéru, 2010; realizováno

Interiér obchodu Vandenberg, Brno

Projekt: studie rekonstrukce interiéru, 2003; realizováno

Zástavba Cholupice

Projekt: studie zástavby, 2015

Fotbalové hřiště Kutná Hora

Projekt: studie novostavby, 2015

TJ Praga Praha

Projekt: studie rekonstrukce, 2015

Jednotka rychlého občerstvení Střížkov, Praha 8

Projekt: studie novostavby, 2014

Hospic

Projekt: studie proveditelnosti, 2014

Městský sportovní areál Kosmonosy

Projekt: studie, 2014

Interiér jídelny, Praha 10

Projekt: studie rekonstrukce, 2014

Sportovní areál Jesenice

Projekt: studie novostavby, 2014

Sauna Petynka, Praha 6

Projekt: projekt, 2013

Chodníky Ostružinová, Praha 10

Projekt: studie veřejného prostranství, 2012

Zástavba areálu KCD Jih a ČKD DIZ, Praha 9

Projekt: studie zástavby, 2008

Olympijská vesnice, Praha 18 – Letňany

Projekt: studie zástavby, 2007

Zástavba rodinnými domy Sobín

Projekt: studie zástavby, 2006

  • Zástavba rodinnými domy Sobín

Tribuna FK Vyšehrad, Praha 4

Projekt: studie novostavby, 2006; památková zóna