Objednatel: Palác Fénix, a.s.

Rok realizace: 2017 – 2019 – projekt

Stručný popis projektu

Návrh dvou bytových domů o 42 a 81 bytech cílí na rozmanité spektrum nabídky co do velikosti bytů v oblasti s nevyužitým potenciálem.

Hmotové řešení objektů vychází z předcházející objemové studie zástavby rekreačně-sportovního areálu ve čtvrti Invalidovna, pracující s ideou Karlína (potažmo Invalidovny), jakožto ryze městské čtvrti, ve které se snoubí bydlení se službami a administrativou.

Každý z objektů je rozdělen na samostatné vchody, resp. “jednotlivé domy”. S ohledem na tvar a velikost pozemku je první objekt solitérní stavbou reagující na sousedící sídliště Invalidovna a druhý dům s vnitřním dvorem je odkazem na tradiční karlínský blok. To se propisuje i na fasádách, kde je použita omítka s barevně zdůrazněnými římsami. Nalezneme zde symetrii, arkýře, balkony na nároží a okna v drobnějším měřítku. Přízemí obou objektů je věnováno komerčním plochám, patra jsou obytná a v suterénu jsou dostatečně kapacitní garáže.

Důraz byl kladen především na městský charakter zástavby s primární orientací objektů směrem do ulic.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti: kompletní projektové zajištění od studie přes dokumentaci pro územní řízení po projekt stavebního povolení.