Objednatel: Obec Vlčnov

Rok realizace: 2017 – 2018

Stručný popis projektu

Kompletní modernizace areálu koupaliště s nově navrženým provozním zázemím v drobných stavebních objektech. Ze staré plovárny byla využita pouze původní betonová vana, do níž byly vbudovány nové bazény. Velký důraz byl kladený na komplexní návrh pro využití koupaliště napříč generacemi od zábavních a relaxačních prvků jako vodních trysek a klouzaček až po plynulé funkční rozdělení areálu na části odpočinkové, herní a občerstvovací.

Návrh objektů reaguje na tradiční architekturu místních sklepů – „búd“ – a modrobílou barevnost užívanou v obci. Ta dominuje i koupací části, kde jsou modré a bílé pruhy použité na pryžovém povrchu kolem bazénů.

Zajímavým projekčním oříškem bylo technologické zajištění zpětné využitelnosti chlorované bazénové vody pro možnost závlahy trávníků nebo vypouštění do místního potoka. Kromě moderních bazénových technologií je areál velmi dobře vybaven pro bezbariérové užívání, včetně přístupu do bazénu, a noční provoz s osvětlením.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti: kompletní projektové zajištění od studie přes projekt stavebního povolení po autorský dozor při realizaci.