Objednatel: Středočeské vodárny a.s.

Rok realizace: 2018 – studie

Stručný popis projektu:

Studie se zabývá rekonstrukcí veřejný části zákaznického centra a celé oddělení včetně kancelářského provozu. Kladlo se, aby takové místo bylo dostatečně reprezentativní a přívětivé na budoucí klienty, kteří zavítají do kanceláře.

Jako zásadní problém se vnímala celková stísněnost a temnost interiéru. Proto se návrh opírá o myšlenku prosvětlení a provzdušnění celého centra.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti: architektonická studie