Objednatel: Městská část Praha 10

Rok realizace: 2014 – studie

Stručný popis projektu:

Kulturní památku secesní školy vyžadující kompletní rekonstrukci a modernizaci studie rozšiřuje přístavbu nového dvorního vstupu s šatnami a halou v podobě skleněné konstrukce evokující otevřenou knihu. Tím bez zásahu do exponovaných historických fasád rozšiřuje možnosti využití stávajících kapacit a zároveň vytváří bezpečný a komfortnější vstup dětí do školy, který byl doposud z rušné ulice v Olšinách.

Dále projekt navrhuje vybudování nového sportovního hřiště na sousedícím pozemku a obnovu celého areálu školy včetně maximálního využití dvora k pobytu dětí, výukových zahrádek, zlepšení podmínek dopravní obsluhy a otevření školního parku veřejnosti.

Modernizace samotné budovy zahrnuje nejen kompletní technickou obnovu, ale i vybudování výtahu pro bezbariérovost, rozšíření výukových ploch o doposud nevyužívané podkroví a také vytvoření funkčních celků tak, aby bylo některé části, např. tělocvičnu, možné využít i mimo výuku pro volnočasové aktivity.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti

Na architektonickou studii dále navazuje kompletní projekční činnost až po realizaci započatou v roce 2022.