ZŠ V Olšinách, Praha 10 Strašnice

Objednatel: MČ Praha 10

Realizace: 2022-2024 – realizace stavby podle projektu

Stručný popis projektu
Předmětem projektu je navrácení školního provozu do historické budovy, která bude sloužit pro účely základní školy. Jedná se o členitý objekt sestávající ze secesní budovy s vysokým krovem a bohatě zdobenými fasádami, která tvoří dominantu v lokalitě, a přístavby, jež nese architektonické prvky třicátých let.

Návrh vychází z původních dispozic a využívá je s několika změnami v původním duchu. Větší změny zaznamenává provoz školní kuchyně a obsazení původní družiny nově šatnami. Na hraně mezi původní secesní budovou a dostavbou z třicátých let je nově umístěn prosklený tubus s výtahem, který zajistí bezbariérový přístup do všech podlaží.

Celý areál budovy je rozdělen na několik částí – západně od budovy se nachází park, severně je klidný uzavřený vnitroblok, ve východní části bude umístěno venkovní hřiště.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti: kompletní projektové zajištění od studie přes dokumentaci pro územní řízení, projekt stavebního povolení, po dokumentaci pro provedení stavby