Objednatel: Městská část Praha 2

Rok realizace: 2016 – 2017

Stručný popis projektu:

Projekt se zabýval budovou dvorního objektu, která byla využívaná jako bytový dům a v suterénu byl tiskařský ateliér. Vlivem na návaznosti na kostel sv. Štěpána, byla nová přístavba navržena tak, aby co nejméně narušila prostor zahrad, kde původně byl rozsáhlý hřbitov.

Přístavba není podsklepena a současně respektuje stávající výšku budovy. Hlavní vstup do budovy byl navržen ze zahrady, kde byla vytvořena nová přístupová rampa.

V severní fasádě jsou umístěné velkoformátová hliníková okna s předsazenou dřevěnou okenicí. K fasádě je přisazeno točité únikové schodiště z žárovaného pozinku.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti: studie, DSP, DPS, projekt interiéru, autorský dozor