Objednatel: Městská část Praha 8

Rok realizace: 2018 – 2019

Stručný popis projektu

Monumentální novorenesanční objekt školy zaujímá nároží ulic Kollárovy a Pernerovy ulice v centrální části Karlína byl postaven v letech 1893 až 1895 jako měšťanská chlapecká škola.

Cílem stavebního záměru bylo provést celkovou rekonstrukci budovy včetně navýšení její kapacity a vybudování jídelny s výdejem dovážených obědů. Součástí rekonstrukce byla výměna všech technických instalací, výměna oken a dveří, obnova vnějších a vnitřních povrchů včetně restaurování zdobné uliční fasády.

Navýšení kapacity školy je řešeno půdní vestavbou, ve které vzniklo pět nových učeben a prostor školní družiny. Pro bezbariérový přístup do všech nadzemních byl vybudován venkovní výtah v prostoru dvora.

Celková kapacita ZŠ je 11 tříd, 317 žáků.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti:

Zhotovení všech stupňů projektové dokumentace, výkon autorského dozoru.