Objednatel: Hlavní město Praha

Rok realizace: 2018 – 2020

Stručný popis projektu

Objekt školy je navržen jako čtyřpodlažní budova s osmnácti kmenovými učebnami pro 540 dětí.

Osu objektu tvoří podélný trakt – komunikační páteř sever – jih propojující všechny úseky a oddělení. Po pravé stravě je podélné křídlo kmenových učeben, kabinetů a dalších doplňujících provozů.

Po levé straně jsou dvě kolmá křídla obsahující specializované učebny, Na úrovni přízemí protíná hlavní komunikační páteř kolmá osa s bočním vstupem. V křížení os je hlavní tříramenné schodiště, které propojuje nadzemní. V jižní části objektu je vedlejší dvouramenné schodiště.

Ve venkovním prostoru jsou umístěna dvě veřejně přístupná hřiště, doplněná letními šatnami.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti:

Zhotovení všech stupňů projektové dokumentace, výkon autorského dozoru.