Objednatel: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Rok realizace: 02/2020 – 03/2021

Činnost: Technický dozor stavebníka

Investiční náklady: 77.566.376,67 Kč včetně DPH

Popis projektu:

  • Částečná demolice a rekonstrukce stávajícího objektu s vestavbou nové budovy
  • Založení na pilotách, železobetonový monolitický skelet, opláštění izolačními panely, klimatizační vzduchotechnika, stabilní hasící systém, automatické ovládání dveří, poplachový slaboproud, příprava pro pojízdný regálový systém.
  • Sladění historické budovy s novostavbou ve stylizaci blízkého hradu Radyně se střílnami, který má chránit ukrytý kulturní poklad