Objednatel: Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje

Rok realizace: 07/2018 – 04/2021

Činnost: Technický dozor stavebníka

Investiční náklady: 78.447.991,49 Kč včetně DPH

Popis projektu:

  • Restaurování interiéru historického gotického kamenného zdiva a nástropních maleb včetně oprav statických poruch kleneb, restaurování kamenných dlažeb.
  • Restaurování oltářů, plastik, obrazů, kostelních lavic.
  • Nové osvětlení katedrály, slaboproudé rozvody.