Objednatel: PRE distribuce

Rok realizace: 2017 – studie

Stručný popis projektu:

Variantní architektonické řešení budovy plánované trafostanice včetně fyzického interaktivního modelu.

Základní objem byl dán technologií, předmětem studie byla stavební část, dopravní napojení a celkový vzhled budovy.

Cílem bylo vytvořit z technické budovy netradiční architekturu.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti:

Projekt interiéru