Objednatel:

Rok realizace: 2015 – studie

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu bylo urbanistické řešení bytové zástavby v městské části Cholupice, Praha 12. Na území bylo rozmístěno 17 samostatně stojících rodinných domů-vil. Velikost jednotlivých pozemků odpovídá cca 1 500 až 1600 m2.

Jednotlivé domy propojuje centrální komunikace, která se napojuje na hlavní ulici Hornocholupická. Nově navrhovaná komunikace byla zakončena kruhovým objezdem. V jejímž středu jsme umístili zeleň.

V návaznosti na hlavní komunikaci se vysadí podél ulice alej, která vizuálně oddělí vilovou zástavbu.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti:

Urbanistická studie