Objednatel: Středočeské vodárny a.s.

Rok realizace: 2020 – soutěž

Stručný popis projektu:

Zadáním soutěže bylo vytvořit multifunkční objekt, který poskytne výukové prostory se simulačním centrem, přechodné ubytování doplněné společenskými místnostmi, zákaznické centrum a parkování.

Cílem bylo užít progresivní technologie úsporného a ekologického provozu a zapojení zeleně do konceptu stavby. Pozemek byl tudíž podélně protnut v obou variantách podélným vodním prvkem s můstkem.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti: soutěž