Sv.-Kopeček-2-1024x768

Revitalizace klášterního areálu Sv. Kopeček

Rozvodna 400 kV Elektrárna Ledvice

Rozvodna 110 kV Kopřivnice

Rozvodna 22kV Litvínov

Příjezdová cesta ke kostelu, Přední Kopanina

Rekonstrukce místní komunikace Na Staré vsi a Dolejší

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

stavba č. 0113 – TV Lipence, etapa 0004 – Komunikace Jílovišťská, 1. etapa, 2. část (mezi ul. Josefa Houdka a ul. U Lip)

Oprava komunikací v lokalitě Břevnov II, Památková zóna Tejnka, část ul. Závěrka

TV Točná, část Cholupický vrch

TV Točná, část Cholupický vrch

Rekonstrukce ulice Na Padesátém, Praha 10

Cholupice, ulice Podchýšská

Správa a aktualizace Generelu zásobování vodou hl. m. Prahy

Výstavba OK, ul. Kamýcká, Praha 6

Obnova vodovodních řadů a rekonstrukce kanalizace, ul. Myslíkova a okolí, Praha 1 a 2

Rekonstrukce VDJ Havlín

Rekonstrukce kanalizace, ul. Michelská, Praha 4

Obnova vodovodního řadu a rekonstrukce kanalizace, ul. Kodaňská, Praha 10