Obnova vodovodního řadu, ul. V. P. Čkalova, Praha 6

Generel zásobování vodou hl. m. Prahy, detailní fáze pro území Horní Počernice, Satalice, Kbely, Vinoř a Letňany

PČOV Uhříněves – Dubeč – dostavba objektů

ÚČOV Praha – sanace stávajících objektů, lapáky písku

Generel odvodnění hl. m. Prahy, II. detailní fáze – východní část Prahy – Povodí PČOV (Klánovice, Újezd n. L. a část Horních Počernic)

Rekonstrukce kanalizace, ul. Londýnská, Praha 2

Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0011 – ostatní toky, část 11 – Přední Kopanina

Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodního řadu, ul. Na Zlíchově, Praha 5

Obnova vodovodních řadů, ul. Nad Koulkou, Praha 5

Generel Libušského potoka

Protipovodňová opatření Braník, jižní spojka

Rekonstrukce kanalizace v historickém centru Hradce Králové (Velké náměstí + okolní ulice, 1. etapa)

Sanace komor č. 1 a 2 VDJ Kopanina, Praha 6

Rekonstrukce ČS OV Čakovice, Praha 18

Dostavba VDJ Uhříněves, Praha 22

Rekonstrukce OK 23 E + výstavba retenční nádrže, Praha 8

Hydraulický přepočet JV části Prahy

Odstranění povodňových škod – stoka, ul. Vinohradská, Praha 2