Objednatel: Královská kanonie premonstrátů na Strahově

Rok realizace: 2018 – 2020

Popis projektu:

  • Obnova významného památkově chráněného objektu (NKP).
  • Kompletní rekonstrukce zázemí pravé rezidence pro společenské akce včetně návrhu interiéru. Rekonstrukce pravého dvorku a části nádvoří.
  • Revitalizace baziliky Navštívení Panny Marie, reprezentativních sálů a objektu se Svatými schody – komplexní restaurování umělecko-řemeslných prvků, vedení technologických rozvodů a instalací, instalace osvětlení a ozvučení baziliky, návrh prvků interiéru a expozice muzea.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti: zhotovení všech stupňů dokumentace od záměrové studie po prováděcí dokumentaci. Koordinace jednotlivých profesí vč. restaurátorů z pozice generálního projektanta. Výkon autorského dozoru.