Objednatel: Ústav pro péči o matku a dítě

Rekonstrukce pavilonu E a přístavba pavilonu F. Zhotovení všech stupňů projektové dokumentace, projekt interiéru, výkon autorského dozoru.