Objednatel: Pražské služby a.s.

Zhotovení všech stupňů projektové dokumentace, projekt interiéru, výkon autorského dozoru.