Objednatel: Hlavní město Praha

Rekonstrukce místní komunikace včetně dopravního řešení, chodníků, odvodnění, přeložek inženýrských sítí, stavby nových opěrných zdí a úprav stávajících oplocení přilehlých pozemků.

Zhotovení všech stupňů projektové dokumentace a výkon autorského dozoru