Objednatel: Městská část Praha 6

Rekonstrukce místní komunikace včetně chodníků, rozlišení pruhů pro pojíždění vozidel od prostoru určeného pro parkování, bezbariérové úpravy přechodů pro chodce a vybudování vysazených chodníkových ploch

Zhotovení všech stupňů projektové dokumentace včetně inženýrské činnost a výkon autorského dozoru