Objednatel: Městská část Praha – Přední Kopanina

Rekonstrukce stávající příjezdové cesty ke kostelu, jejíž součástí bylo snížení a změna obrub lemujících příjezdovou cestu, rekonstrukce zálivů pro umístění laviček, rekonstrukce chodníků a doplnění městského mobiliáře.

Zhotovení projektové dokumentace včetně inženýrské činnost a výkon autorského dozoru