SLUŽBY

Jsme projekční firma s dlouholetou praxí v různorodých oblastech projektování. Nabízíme komplexní služby v oblasti architektury, projektování, inženýrské a poradenské činnosti.

VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY

vodovody, čerpací stanice, úpravny vody, generely zásobování vodou, kanalizace, čerpací stanice splaškových vod, generely odvodnění, čistírny odpadních vod včetně průmyslových

PROJEKTY PRO POZEMNÍ STAVBY

bytová výstavba, administrativní projekty, obchodní centra, školy a školky, stavby pro zdravotnictví, projektování a realizace interiérů, výrobní objekty, sanace panelových domů, speciální stavby

DOPRAVNÍ PROJEKTY

komunikace, cyklostezky ,malé mosty, kompletní infrastrukturní vybavenost obcí

ARCHITEKTURA A URBANISMUS

architektonické studie a návrhy, územní plány. urbanistické studie, studie využití území, program obnovy venkova

BIM - INFORMAČNÍ MODELOVÁNÍ STAVEB

využití společného datového prostředí, projektování v nástrojích pro 3D modelování a následná tvorba projektové dokumentace, prostorová koordinace, grafická a informační prodrobnost modelu

PROJEKTY PRO ENERGETIKU

rozvodny vysokého napětí, transformovny

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

zajišťování územních rozhodnutí a stavebních povolení, zpracování dokumentů potřebných pro stavební řízení, výkon technického dozoru investora a správce stavby

PORADENSKÁ ČINNOST

projektové studie, studie návratnosti, finanční poradenství, poradenství při přípravě a realizaci staveb