• Rekonstrukce čerpací stanice surové vody
  • Vybudování nové měřící tratě VDJ Jesenice
  • Rekonstrukce střechy filtrace 2

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP, SP, DPS a AD (2010 – 2013)

  • Oprava střechy chlorovny II.
  • Sociální zařízení
  • Oprava střechy skladu barev

Objednatel: Pražské vodovody a kanalizace a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: PD (2008)