• Rekonstrukce čerpací stanice Podolí

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP vč. SP (2006 – 2007)

  • Rekonstrukce oplocení

Objednatel: Pražské vodovody a kanalizace a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: JPD vč. IČ (2013)

  • Rekonstrukce střechy nad čiřiči

Objednatel: SMP CZ a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: PD (2007)