• Obměna hlavního čerpadla č. 1
  • Rekonstrukce objektu Vysoká Mez
  • Rekonstrukce svodného řadu DN 1200, 2. část
  • Rekonstrukce zpětné regulační klapky DN 800 PN 16 – hlavní čerpací stanice

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: JPD vč. IČ, DPS a AD (2014 – 2018)

  • Rekonstrukce výtlaku Artésko
  • Zpětný proplach I. a II. Káranského řadu
  • Oprava oplocení, 2. etapa

Objednatel: Pražské vodovody a kanalizace a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: JPD vč. IČ a AD (2018 – 2019)