• Rekonstrukce akumulačních a reakčních nádrží

Objednatel: Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DPS, IČ a AD (2014 – 2015)