Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP, SP (2013 – 2015)