Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DUR, ÚR, DSP, SP, DPS (2007 – 2010, 2014)