Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DVZ (2010)