Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DPS, AD (2013 – 2014)